Курс призначено для спеціалістів підприємств, які зайняті на роботах при експлуатації електроустановок. 

Склад нормативних документів: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правила експлуатації електрозахисних засобів, правил технічної експлуатації електростановок споживачів, правил улаштування електроустановок.