Основні види діяльності

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Законодавство України про працю

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

ПБЕЕС; ПТЕЕС; ПЕЕЗ; ПУЕ

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Згідно покажчика НПАОП

Навчання з пожежної безпеки та пожежно - технічного мінімуму

Згідно програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

Підхід до надання послуг

Навчання у групах 10-20 осіб з мультимедійним забезпеченням навчального процесу

Кваліфіковані викладачі

Отримання матеріалів занять

Отримання слухачами посвідчень після успішного проходження перевірки знань