Навчання відповідно до нормативно - правлових актів з охорони праці відповідно до покажчика..
Деякі з напрямків:
- НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті"

- НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями"

- НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"​

- НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання"

- НПАОП 0.00-1.62-12 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті"

​- НПАОП 0.00-1.02-08 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів"

- НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"

- НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)"

- НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт"

- НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів"